DHL ACTIVETRACING

Ange din sökkriterie för att få den senaste statusen. Sändningsdata finns tillgängligt i sex månader.

Referens
  Upphämtningsdatum från * (DD.MM.YYYY)
  Upphämtningsdatum till * (DD.MM.YYYY)
Sändningsnummer / DHL order code
DHL kolliid
 

Endast ett fält är obligatoriskt.
Please note that on Friday (27/11/2015) we will be carrying maintenance work on our DHL ACTIVETRACING (track & trace) system.
During this time you may experience interruptions within this service.
We apologize for any inconvenience.

               

Söker i andra DHL-system.

 
 
 

Genom att klicka 'Spåra' accepterar jag DHLs allmäna bestämmelser för Track & Trace.

Stäng fönster